Theoscopia

  • Sale
  • Regular price 24.50€
  • 3 available
Tax included.


Theoscopia
Of de uiterst kostbare poort van het zien van God - Jacob Böhme

Vertaald door Boudewijn Koole  

Jacob Böhme schreef het traktaat Theoscopia als een van zijn laatste pennevruchten: met de nieuwe vertaling van de Aurora die in 2019 bij Rozekruis Pers verscheen, vormt deze uitgave een boog die Böhmes eerste en de laatste teksten verbindt en omspant.  
Kenmerkend voor Böhme is dat hij eenvoudig en complex tegelijk is. Hij getuigt dat hij meerdere malen de Godheid, de schepping en de mens tot in de 'wezenlijke grond' heeft ervaren. Er is niets anders dan God, Hij is het eenvoudigste wezen, dat alles is en alles omvat, zowel Iets en Niets. Maar men kan het alleen zien, door het te zijn.  
Wij mensen delen onze werkelijkheid en de ervaring ervan op in delen. Die delen kunnen we benoemen en zo vormen we ons een beeld van het geheel. Jacob Böhme leert ons dat dat onmogelijk de weg kan zijn om de Ene Werkelijkheid te naderen of te begrijpen. Want als alles is een, hangt alles met alles samen en tegelijk verandert alles tegelijkertijd, als één levend geheel, waarbij ook wij die trachten door te dringen, voortdurend veranderen.  
Hoe kan Böhme ervan uitgaan dat hij de diepste grond ervaren heeft en dat zijn woorden die ervaring opnieuw helpen oproepen? Dit was voor Böhme een existentiële levensvraag, waaraan al zijn werken, ook de Theoscopia, ontsproten. In Theoscopia, van al zijn teksten een van de meest systematische, toont hij ons hoe hij dat probleem heeft opgelost.

English summary

Author: Jacob Böhme

The German mystic Böhme had several visions in which he experienced the ‘essential nature’ of the Godhead, creation and man. Yet he also asked himself how he could be so sure to have encountered that deepest ground of being. He explored this existential question in all of his works. In  Theoscopia, Böhme’s last and most systematic work, he shows us how he solved the problem.

Translated by Boudewijn Koole, author of a dissertation on androgyny in Christendom, with special reference to Jacob Böhme (1986).

Product Details

Year of Publication 2019
Number of Pages 104
Publisher Rozekruis Pers
Language Dutch
Cover Hardback
E-Book Available No
Available in Other Languages No
ISBN 9789067324830