Schepping in Focus

  • Sale
  • Regular price 5.00€
Tax included.


Schepping in focus

Samenstelling: José Bouman, Theodor Harmsen, Cis van Heertum, Marieke Meijers 

Hoe ontstond de wereld? Scheppingsverhalen uit de hele wereld laten zien hoe speculaties over het begin van de wereld, het ontstaan van de mensheid en onze plaats in het grotere geheel een blijvende fascinatie hebben uitgeoefend. Vanaf de chaos die heerste op aarde voordat God licht schiep in de Hebreeuwse Bijbel tot de beschrijving van de wereld als het product van een goddelijke handwerksman in Plato’s Timaeus: de tentoonstelling die in 2002 werd samengesteld aan de hand van 45 handschriften en oude drukken uit de Bibliotheca Philosophica Hermetica collectie wierp licht op Platoonse, joods-christelijke en hermetische scheppingsverhalen. De begeleidende tentoonstellingsgids biedt beknopte beschrijvingen van de getoonde werken.

Trefwoorden: Scheppingsmythes, Platonisme, Hermetisme, Gnosis.

Product Details

Year of Publication 2001
Number of Pages 31
Publisher In de Pelikaan
Language Dutch
Cover Paperback
E-Book Available No
Available in Other Languages English