Roep van het Rozenkruis

  • Sale
  • Regular price 9.00€
Tax included.


De roep van het Rozenkruis
Vier eeuwen levende traditie

Auteur: Frans Smit

Wat is het Rozenkruis? Wie was Christian Rosencreutz, de legendarische stichter van de Rozenkruisersbroederschap? Wat was de boodschap achter de Manifesten van de Rozenkruisers? Wat beogen de Rozenkruisersbewegingen die hun inspiratie ontlenen aan de in Tübingen ontstane Rozenkruisersgedachte? Vragen waar De roep van het Rozenkruis een antwoord op formuleert. Frans Smit werpt licht op de ontstaansgeschiedenis van de drie Rozenkruisersmanifesten die werden gepubliceerd in 1614, 1615 en 1616 en tot een hausse aan reacties leidde, van zowel voor- als tegenstanders. Hij bespreekt ook de diverse Rozenkruisersbewegingen die zich vanaf de 17e eeuw tot in de moderne tijd beriepen op de hervormingsidealen van de Rozenkruisersbroederschap. Een uitgebreid chronologisch overzicht toont maakt de veelbewogen geschiedenis van een beweging die weerklank vond in heel Europa nog inzichtelijker.

Trefwoorden: Rozenkruisers, Christian Rosencreutz, hervorming.

English summary: This volume offers an overview of the history of the 17th-century Rosicrucian reform movement and the subsequent movements claiming allegiance to the Rosicrucian ideals through the 20th century. With a comprehensive chronological overview.

Product Details

Year of Publication 1998
Number of Pages 104
Publisher Rozekruis Pers
Language Dutch
Cover Paperback
E-Book Available No
Available in Other Languages No
ISBN 9789067322126