Oog in Oog met Jacob Böhme | e-book

  • Sale
  • Regular price 5.00€
Tax included.


Oog in oog met Jacob Böhme

Auteur: Rachel Ritman

De Duitse ziener en filosoof Jacob Böhme (1575-1624) is de schepper van een hoogst origineel gedachtegoed waarin het ontstaan en de werking van de schepping centraal staan. Als in een flits doorzag hij de krachten, wetmatigheden en drijfveren die kosmos en mens besturen, en door dit alles heen de goddelijke oorsprong zelf. Ook zag hij in alles de onbeschrijfelijke eenheid, die niets buitensluit. 

De rest van zijn leven heeft hij geschreven om aan zijn vrienden en volgelingen uit te leggen wat hij in dit visioen en op andere momenten van innerlijk schouwen had waargenomen. Om de relatie tussen God en de natuur goed te beschrijven bedient hij zich van een taal die rijk is aan beelden en veel nieuwe woorden bevat. 

In Oog in oog met Jacob Böhme belicht Rachel Ritman Jacob Böhme’s ideeën en onderzoekt zij hoe ze zich verhouden tot die van andere denkers in zijn tijd, onder wie Spinoza, Robert Fludd en Jan Amos Comenius.

Over de schrijver

Rachel Ritman heeft zich haar hele leven verdiept in de traditie van de christelijk-hermetische gnosis. Zij heeft een voorliefde voor de ‘beeldtaal’, waarin een veelomvattende ideeënwereld geconcentreerd wordt in een enkel symbool of uitgewerkt wordt in meer complexe afbeeldingen of diagrammen. 

Bij veel gelegenheden heeft zij met enthousiasme en groot inlevingsvermogen anderen meegenomen op een ontdekkingstocht naar de betekenis en samenhang van deze symbolische illustraties. De ontmoeting en persoonlijke uitwisseling, die altijd nieuwe perspectieven opent, is voor haar een voortdurende bron van inspiratie.

Op verzoek van velen deelt zij in deze uitgave Oog in oog met Jacob Böhme haar inzichten over kernbegrippen in het unieke denken van Böhme en plaatst ze in een breder verband. Eerder publiceerde Rachel Ritman Gnostiek-christelijke inwijding bij de katharen.

Product Details

Year of Publication 2019
Number of Pages 72
Publisher In de Pelikaan
Language Dutch
File Type pdf
Book Available Yes
Available in Other Languages No