Oog in Oog met Jacob Böhme

  • Sale
  • Regular price 10.00€
Tax included.


Oog in Oog met Jacob Böhme

Auteur: Rachel Ritman

Het gedachtegoed van de Duitse ziener en filosoof Jacob Böhme (1575-1624) wordt gekenmerkt door hoogst originele opvattingen over het ontstaan en de werking van de schepping. Als in een flits doorgrondde Böhme de krachten, wetmatigheden en drijfveren die kosmos en mens leiden, en door dit alles heen de goddelijke oorsprong zelf. Ook zag hij in alles de onbeschrijfelijke eenheid, die niets buitensluit.

Zijn hele verdere leven heeft hij getracht zijn vrienden en volgelingen uit te leggen wat hij in dit visioen en tijdens andere momenten van innerlijk schouwen had waargenomen. Om de relatie tussen God en de natuur goed te beschrijven, bedient hij zich van een taal die rijk is aan beelden en veel nieuwe woorden bevat.

In Oog in oog met Jacob Böhme belicht Rachel Ritman Jacob Böhmes ideeën en onderzoekt zij hoe deze zich verhouden tot die van andere denkers, onder wie Spinoza, Robert Fludd en Jan Amos Comenius.

Over de auteur Rachel Ritman heeft zich haar hele leven verdiept in de traditie van de christelijk-hermetische gnosis. Zij heeft een voorliefde voor de ‘beeldtaal’, waarin een veelomvattende ideeënwereld geconcentreerd wordt in een enkel symbool of uitgewerkt wordt in meer complexe afbeeldingen of diagrammen. Bij veel gelegenheden heeft zij met enthousiasme en veel inlevingsvermogen anderen meegenomen op een ontdekkingstocht naar de betekenis en samenhang van deze symbolische illustraties. De ontmoeting en persoonlijke uitwisseling, die altijd nieuwe perspectieven opent, is voor haar een voortdurende bron van inspiratie.

Op verzoek van velen deelt zij in Oog in oog met Jacob Böhme haar inzichten over kernbegrippen in het unieke denken van Böhme en plaatst ze deze in een breder verband. Eerder publiceerde Rachel Ritman bij de Rozenkruis Pers, Haarlem, Gnostiek-christelijke inwijding bij de katharen.

Product Details

Year of Publication 2019
Number of Pages 72
Publisher In de Pelikaan
Language Dutch
Cover Paperback
E-Book Available Yes
Available in Other Languages No