Via Lucis - Johannes Amos Comenius

  • Sale
  • Regular price 10.00€
Tax included.


Via Lucis
De weg van het licht

Auteur: Jan Amos Comenius

De Tsjechische onderwijshervormer en filosoof Jan Amos Comenius werd door godsdiensttwisten verdreven uit eigen land en leidde een zwervend bestaan door Europa met zijn gezin. Uiteindelijk kon hij zich vestigen in Amsterdam, waar hij de ondersteuning genoot van de familie De Geer, de tweede eigenaar van het Huis met de Hoofden – de locatie waar nu de Embassy of the Free Mind gevestigd is. Toen Comenius in de jaren 1641-1642 in Engeland verbleef, schreef hij Via Lucis, een werk dat pas twee jaar voor zijn dood in 1668 in Amsterdam werd gedrukt.

Comenius stelt in Via Lucis de wereld voor als de ‘school van Gods wijsheid’ en ontvouwt zijn plannen voor de hervorming van religie, de maatschappij en kunsten en wetenschappen. De Duitse filosoof Gottfried Leibniz was onder de indruk van Comenius’ idealistische hervormingsplannen en prees hem als een ‘burger van hogere werelden’. Op zijn beurt was Comenius geïnspireerd door de hervormingsgedachte van de Rozenkruisers, in het bijzonder door Johann Valentin Andreae. Carlos Gilly, een expert op het gebied van de Rozenkruisersbeweging, schreef de inleiding op de vertaling die door Just Schadd en Ruud M. Bouthoorn werd gemaakt.

Trefwoorden: Jan Amos Comenius, pansofie, religie en maatschappij.

English summary: Dutch translation of Via lucis, a work written by Comenius in England in 1641-1642 and first printed 1668. Via lucis is claimed to be Comenius’ only fully elaborated pansophical work and contains a reform programme for the improvement of religion, society, the arts and sciences.

Product Details

Year of Publication 1992
Number of Pages 184
Publisher In de Pelikaan
Language Dutch
Cover Hardback
E-Book Available Yes
Available in Other Languages No
ISBN 9789026311963