Het Rozenkruis en het mysterie van de Graal

  • Sale
  • Regular price 9.95€
  • 1 available
Tax included.


Het Rozenkruis en het mysterie van de Graal

Auteur: diverse auteurs

De Graal, mysterieuze vaas uit de legenden, symbool van de verbindende schakel tussen eeuwigheid en tijd, is het hoge doel voor de ziel op haar zoektocht naar het werkelijke Menszijn. De teksten van de vier sprekers op dit symposion getuigen van de werkzame kracht van de levende Graal in het heden. Godsdienststichters en verlichten: Rama, Krishna, Boeddha, Lao Tze, Zarathustra, Jezus, spraken over verlossing, het smalle pad dat zich uitstrekt tussen de wereld van illusie en lijden en 'het Koninkrijk', Tao, het Nirwana, het Koninkrijk der Hemelen, de Bovennatuur … Steeds werd gewezen op een geestelijke brug, gespannen tussen de volmaakte en de onvolmaakte wereld. Deze feitelijk onbestaanbare, tijdelijke schakel tussen eeuwigheid en tijd wordt ook aangeduid als de Graal, de Beker of het goddelijke Mengvat: een beschermd levensgebied waar de zoekende ziel, na de vele aardse weerstanden te hebben overwonnen, haar weg naar de eeuwigheid vindt. In dit symposion werden de vele onverwachte wortels van de Graal zichtbaar: Keltische, Perzische, Russische, die wijzen op het universele karakter van het graal-mysterie. Zichtbaar werd ook dat een ontmoeting met de geestelijke waarden van de Graal het leven totaal verandert. De Graallegenden duiden alle op het credo van de hedendaagse rozenkruisers: het mysterie van de Graal is een innerlijk proces, op het hoogste niveau dat de ziel kan bereiken.

Product Details

Year of Publication 2017
Number of Pages 67
Publisher Rozekruis Pers
Language Dutch
Cover Paperback
E-Book Available No
Available in Other Languages No
ISBN 9789067322942