Hermes Trismegistus - Pater philosophorum

  • Sale
  • Regular price 8.00€
Tax included.


Hermes Trismegistus. Pater philosohorum. Tekstgeschiedenis van het Corpus Hermeticum

Auteur: Frank van Lamoen

De triomftocht van Hermes Trismegistus in druk: deze tentoonstellingscatalogus belicht de publicatiegeschiedenis van het Corpus Hermeticum, de filosofische Hermetische teksten die in de Renaissance werden herontdekt en door Marsilio Ficino werden vertaald uit het Grieks in het Latijn. Nadat het Corpus Hermeticum in 1471 voor het eerst was gedrukt in Italië, volgden edities en ook vertalingen in de volkstaal in Frankrijk, Nederland en Engeland. Frank van Lamoen kon een aantal onbekende edities toevoegen aan de Hermetische canon. Hij bespreekt ieder traktaat in het Corpus Hermeticum en gaat in op de diverse thema’s en bronnen. Naast werken uit de collectie van de Bibliotheca Philosophica Hermetica, waren er in de tentoonstelling bruiklenen te zien uit diverse Europese en Amerikaanse bibliotheken en instellingen. Het oudste werk, waarmee de tentoonstelling ook opende, was een handschrift op perkament van de Hermetische Asclepius dat uit de tiende-elfde eeuw stamt. De tentoonstelling viel samen met de publicatie van de Nederlandse vertaling van het Corpus Hermeticum door Roelof van den Broek en Gilles Quispel.

Trefwoorden: Hermetische filosofie, Corpus Hermeticum, Asclepius, Platonisme, Renaissance

English summary: exhibition catalogue highlighting the publication history of the Corpus Hermeticum, featuring manuscripts and printed works from the EFM’s own Bibliotheca Philosophica Hermetica collection and loans from libraries in Europe and the US. Each separate treatise is discussed with special reference to themes and sources.

Product Details

Year of Publication 1990
Number of Pages 152
Publisher In de Pelikaan
Language Dutch
Cover Hardback
E-Book Available No
Available in Other Languages No