Hermes Trismegistus

  • Sale
  • Regular price 15.00€
Tax included.


Hermes Trismegistus
Inleiding, teksten, commentaren

Vertaald en ingeleid door Roelof van den Broek

Pimander. Texts and studies published by the Bibliotheca Philosophica Hermetica 15

Deze uitgave biedt een inleiding op en vertaling van de bewaard gebleven hermetische literatuur van de Oudheid behalve het bekendere Corpus Hermeticum en de Asclepius, die al eerder werden uitgegeven in de Pimanderreeks. Van die literatuur zijn de hermetische fragmenten zoals te vinden in Griekse en Latijnse auteurs ook bekend, maar de overige teksten zijn pas in de laatste decennia van de twintigste eeuw aan het daglicht gekomen. Deze ontdekkingen, zoals  Inwijding in de Achtste en de Negende Sfeer en de Definities van Hermes hebben de kennis over het Hermetisme verrijkt. Zo blijkt uit deze laatste tekst dat er inderdaad hermetische gemeenschappen moeten hebben bestaan in het Alexandrië van de eerste eeuwen van onze jaartelling, met initiaties en onderwijzingen. De uitvoerige inleiding en commentaren bieden de lezer context en achtergrond, zoals verwijzingen naar verwante voorstellingen in de gnostische en vroegchristelijke literatuur.

Trefwoorden: Hermetisme, Nag Hammadi, gnosis, Platonisme, Stoa

English summary: This is the first Dutch annotated scholarly translation of Hermetic fragments found in the anthology of Stobaeus and a few fairly recently discovered texts, including On the Ogdoad and Ennead. This text proves that there indeed existed hermetic communities in Alexandria in the first centuries CE.

Product Details

Year of Publication 2006
Number of Pages 164
Publisher In de Pelikaan
Language Dutch
Cover Hardback
E-Book Available No
Available in Other Languages No
ISBN 9789071608223