Hemel en aarde in de wereld van het kind

  • Sale
  • Regular price 24.50€
  • 5 available
Tax included.


Hemel en aarde in de wereld van het kind

Auteur: Ankie Hettema-Pieterse

Dit boek laat zien hoe de schrijfster haar levensvisie bewust integreert in haar omgang met de klas, op een manier die het leven voor de kinderen tot een feest van leren maakt. En voor de lezer tot een feest van herkenning: zo kan het dus óók! Had ík dáár maar in de klas gezeten vroeger.
Zij weet de essentie van wat leven is over te dragen aan de volgende generatie, het wonder dat het leven is met de kinderen te delen. Elk moment in de klas ligt die mogelijkheid open, laat de auteur zien, en kun je er gebruik van maken. Als je zelf bewust leeft, kun je kinderen ook bewust maken, spelenderwijs. 

Een paar citaten:

'Voed en bescherm de lichtheid in het hart van het kind. Zie toe de open vrije geest te bewaren.'
'Kinderen geven: onkruidbloemen, schitterende ogen, tekeningen, halfvergane herfstbladeren. Ik laat merken hoe fijn ik het vind dat allemaal te krijgen, in de hoop dat de blijdschap van het geven in hen bewaard blijft.' 
Iemand met zo'n rijke geestelijke bagage en een even rijke creativiteit én liefde voor elk kind en elke individuele 'innerlijkheid', die dan ook nog haar ervaringen voor ons opschrijft, daar kunnen we dankbaar voor zijn. Dit boek inspireert en geeft houvast, als we kinderen willen laten opgroeien tot sterke, evenwichtige en creatieve mensen met diepgang, een zegen voor de planeet.  
Ankie Hettema was 33 jaar leraar op de basisschool. Zij put voor dit boek uit de wijsheidsleer van alle tijden, van Hermes Trismegistos en Lao Tse tot het soefisme en het christendom, en verbindt de 3 geestwetten en de 4 natuurwetten die het leven bepalen, op een weergaloze manier met de
onderwijspraktijk van alle dag. En dat wérkt!

Trefwoorden: Kinderen, Hermes Trismegistos, Lao Tse 

Product Details

Year of Publication 2021
Number of Pages 164
Publisher De Morgenster
Language Dutch
Cover Hardback
E-Book Available No
Available in Other Languages No
ISBN 9789077944264