Goddelijke Wijsheid - Goddelijke Natuur

  • Sale
  • Regular price 29.95€
Tax included.


GODDELIJKE WIJSHEID – GODDELIJKE NATUUR
De boodschap van de Rozenkruisermanifesten in de beeldtaal van de zeventiende eeuw

Auteurs: Alinda van Kooy & Peter Forshaw

Redactie: José Bouman & Cis van Heertum

Deze rijk geïllustreerde catalogus, die in diverse talen werd uitgebracht om vierhonderd jaar Rozenkruisermanifesten (1614-1616) te vieren, belicht een bijzondere beeldtaal uit de vroege 17e eeuw. Deze beeldtaal ontstond binnen een kring van kunstenaars en schrijvers die zich lieten inspireren door de Rozenkruisermanifesten en vergelijkbare teksten die de band tussen God en de natuur, tussen de macrokosmos en de microkosmos tot uitdrukking brachten.

Het eerste deel belicht een aantal aspecten van de Rozenkruisersbeweging en is schatplichtig aan het onderzoek dat is verricht door Carlos Gilly, expert op het gebied van de Rozenkruisers. Het tweede deel gaat in op de illustraties in de werken van vijf verschillende auteurs: Heinrich Khunrath, Daniel Mögling, Stephan Michelspacher, Robert Fludd en Michael Maier. Meester-graveur Matthäus Merian de Oudere was verantwoordelijk voor de illustraties in de werken van twee van hen, Maier and Fludd; vier van de vijf beriepen zich uitdrukkelijk op de idealen van de Rozenkruisersbroederschap. Dit tweede deel eindigt met een beschrijving van een van de prachtigste illustraties uit een handschrift (ca. 1735) van de Geheime Figuren der Rosenkreuzer. 

Trefwoorden: Rozenkruisersbroederschap, vroeg 17e-eeuwse beeldtaal, Hermetisme en alchemie.

Product Details

Year of Publication 2022
Number of Pages 168
Publisher In de Pelikaan
Language Dutch
Cover Paperback
E-Book Available Dutch, EnglishGerman, Hungarian, Czech, Polish
Available in Other Languages English, German, Hungarian, Czech, Polish
ISBN 9789071608353