Gnostiek Christelijke inwijding bij de Katharen | e-book

  • Sale
  • Regular price 5.00€
Tax included.


Gnostiek Christelijke inwijding bij de Katharen

Auteur: Rachel Ritman

De drie fases van inwijding werden bij de katharen aangeduid in termen van een metamorfose: de rups – de pop – het volmaakte insect. Of als: formatie – reformatie – transformatie. De stofmens moet verdwijnen, de omega, het einde. De geestmens komt hem vervangen, de alpha, het nieuwe begin. De gereinigde ziel, verlost van de onvolkomenheden van de stof, wordt aldus de Lichtziel.

Product Details

Year of Publication 2012
Number of Pages 87
Publisher Rozekruis Pers
Language Dutch
File Type ePub
Book Available Yes
Available in Other Languages English, French, German, Italian, Portuguese, Spanish