Gnosis in de Oudheid

  • Sale
  • Regular price 40.00€
Tax included.


Gnosis in de Oudheid
Nag Hammadi in context

Auteur: Roelof van den Broek

Pimander. Texts and studies published by the Bibliotheca Philosophica Hermetica 18

De uitvoerige inleiding biedt een helder overzicht van de gnostische beweging in de eerste eeuwen van onze jaartelling, waarin wordt ingegaan in op de overlevering en inhoud van de gnostische literatuur, met aandacht voor alle authentieke gnostische teksten. De (veelal negatieve) respons van de kant van kerkvaders en filosofen wordt eveneens toegelicht. In het voorlaatste hoofdstuk wordt uitgebreid ingegaan op het wezen en de (mythologische) uitdrukkingsvormen van de antieke gnosis. Ook de gnostische opvattingen over Jezus komen ter sprake. Een dergelijk overzicht bestond tot nu toe in Nederland nog niet en is ook daarbuiten uiterst zeldzaam: het is dan ook terecht dat de door Roelof van den Broek gereviseerde inleiding in 2012 door Cambridge University Press in Engelse vertaling werd uitgebracht.

Gnosis in de Oudheid biedt daarnaast vijf  van de bij Nag Hammadi gevonden gnostische teksten in vertaling, voorzien van uitvoerige inleidingen en toelichtingen. Ze zijn rechtstreeks uit het Koptisch vertaald; Roelof van den Broeks verwerkte de nieuwste wetenschappelijke inzichten in zijn vertaling en commentaar.

Trefwoorden: Gnosis, Nag Hammadi, vroeg Christendom, Jezus

English summary: Roelof van den Broek’s comprehensive introduction is followed by a translation, with extensive commentary, of five gnostic texts from Nag Hammadi, four of which were previously unknown. The revised version of Roelof van den Broek’s introduction was published as Gnostic Religion in Antiquity by Cambridge University Press in 2012 and was hailed as an event by Dylan M. Burns in the Journal of Early Christian Studies (2015)

Product Details

Year of Publication 2010
Number of Pages 529
Publisher In de Pelikaan
Language Dutch
Cover Hardback
E-Book Available Yes
Available in Other Languages No 
ISBN 9789071608278