Fama Fraternitatis

  • Sale
  • Regular price 27.50€
Tax included.


Fama Fraternitatis

Auteurs: Carlos Gilly & Pleun van der Kooij

Deze uitgave door Pleun van der Kooij is gebaseerd op de manuscripten van de Fama die reeds voor de eerste druk in 1614 in omloop waren. Naast de vertaalde Fama-tekst staat de Duitse oorspronkelijke tekst afgedrukt. In de uitvoerige inleiding van Dr. Carlos Gilly, medewerker van de Bibliotheca Philosophica Hermetica te Amsterdam, wordt een beeld geschetst van ontstaan en verspreiding van de Manifesten der Rozenkruisers en van de figuren rond de auteur, Johann Valentin Andreae. Het boek heeft een uitgebreid notenapparaat.
“Want voor wie de gehele natuur zich opent, die verheugt zich er niet over dat hij 'goud' kan maken, of, zoals Christus zegt, dat de duivelen hem gehoorzamen, maar (hij verheugt zich erover) dat hij de hemel ziet open gaan en de engelen Gods ziet opstijgen en neerdalen en dat zijn naam in het Boek des Levens geschreven is.” Dit is een citaat uit het geschrift, met als volledige titel: “Fama Fraternitatis R.C. – De roep van de rozenkruisers broederschap, een oproep aan de 'staatshoofden, regeringen en geleerden van Europa' . Toen er al diverse handgeschreven versies in omloop waren, werd de tekst voor het eerst in 1614 in Kassel gedrukt en is door geheel Europa verspreid. Het is het oermanifest van de rozenkruisers broederschap. Gilly heeft aangetoond dat er in Europa meer dan 400 gedrukte reacties op dit manifest zijn verschenen.

Product Details

Year of Publication 2014
Number of Pages 111
Publisher Rozekruis Pers
Language Dutch
Cover Hardback
E-Book Available No
Available in Other Languages No
ISBN 9789067322096