Drink uit deze Bron

  • Sale
  • Regular price 8.00€
Tax included.


‘Drink uit deze bron’
Jacques Lefèvre d’Étaples, geïnspireerd humanist en toegewijd tekstbezorger

Auteur: Theodor Harmsen

De rond 1455 in Picardië geboren Jacques Lefèvre d’Étaples was een vooraanstaand humanist, onderwijshervormer en tekstbezorger van filosofische werken en bijbeledities. Hij ondernam een paar reizen naar Italië, waar hij Marsilio Ficino en Giovanni Pico della Mirandola leerde kennen en vol van het elan van de Italiaanse Renaissance terugkeerde naar zijn vaderland. In 1523 werd zijn vertaling van het Nieuwe Testament in het Frans uitgebracht, die van de complete Bijbel volgde in 1530. De Theologische Faculteit van Parijs veroordeelde hem vanwege zijn vermeende sympathie voor de Lutherse ‘ketterij’ in Frankrijk.

De catalogus belicht alle aspecten van de bijzondere carrière van deze hervormingsgezinde humanist, die in zijn tijd werd gelauwerd als een ‘weergaloze geleerde, en een onuitputtelijke bron van alle wetenschappen’. Renaissance, humanisme en de reformatie: Drink uit deze bron biedt de lezer een fascinerende inkijk in een veelbewogen tijdperk uit de geschiedenis aan de hand van fraai vormgegeven oude drukken handschriften, die licht werpen op het leven en werk van een van de grootste humanisten van Frankrijk.

Trefwoorden: Renaissance, humanisme, filologie, censuur. 

Product Details

Year of Publication 2004
Number of Pages 68
Publisher In de Pelikaan
Language Dutch
Cover Softcover
E-Book Available No
Available in Other Languages English