De Keulse Mani-Codex

  • Sale
  • Regular price 10.00€
Tax included.


De Keulse Mani-Codex

Vertaald en toegelicht door Johannes van Oort en Gilles Quispel

Pimander. Texts and studies published by the Bibliotheca Philosophica Hermetica 11

‘De magna carta van een wereldreligie’. Zo typeert Hans van Oort de Keulse Mani-Codex in zijn inleiding. Deze op perkament geschreven miniatuurcodex werd in 1969 gevonden in Opper-Egypte en dat jaar aangekocht door de Universiteit van Keulen. De Keulse Mani-Codex bevat geschriften van de vroegste volgelingen van Mani in de Griekse taal die gebaseerd zijn op oudere teksten in het Aramees of Syrisch. Meestal handelt het om uitspraken van de derde-eeuwse Perzische gnosticus zelf. Ook het leven van Mani komt uitvoerig ter sprake. De stichter van de grootste gnostische wereldgodsdienst die zich uitstrekte van Perzië tot China en pas in de middeleeuwen verdween.

Vooral de ontdekking van de Keulse Mani-Codex heeft de blik op het manicheïsme ingrijpend veranderd: deze religie blijkt geworteld in een gnostisch christendom. Het was ook een van de grootste van de diverse gnostische stromingen binnen het veelvormige vroege christendom en kan daarom met recht een wereldkerk genoemd worden. Hans van Oort leverde in samenwerking met Gilles Quispel de eerste Nederlandse vertaling van dit bijzondere werk. Zijn uitvoerige commentaar biedt inzicht in de aard van het manicheïsme, de banden met het jodendom en christendom én met de eeuwen na Mani komende Islam: net als Mohammed zag Mani zich als het ‘zegel van de profeten’.

Trefwoorden: Mani, manicheïsme, gnosis, vroeg christendom, jodendom, Islam

English summary: The Mani-Codex was discovered in Egypt shortly before 1970 and acquired by the University of Cologne. The Greek codex, which was written around 400 CE, consists of a number of minute parchment leaves and is based on reports, probably written in ancient Syriac, concerning the life and origins of Mani (216-276/7).

Product Details

Year of Publication 2005
Number of Pages 248
Publisher In de Pelikaan
Language Dutch
Cover Hardcover
E-book Available No
Available in Other Languages No 
ISBN 9789071608162