De Hermetische Gnosis

  • Sale
  • Regular price 5.00€
Tax included.


De Hermetische Gnosis
Catalogus van een tentoonstelling door de Bibliotheca Philosophica Hermetica

Auteur: Frank van Lamoen

Zie naar God, zou een gnostisch advies zijn, en ken jezelf. Gnosis is een individuele godservaring die onafhankelijk van de gevestigde religies tot stand komt. Het gnostisch streven naar zo’n directe ervaring is van alle tijden – en dat geldt ook voor de onderdrukking ervan door de officiële kerken.

Deze catalogus van een van de eerste tentoonstellingen die voor de Bibliotheca Philosophica Hermetica Collectie van de EFM werd gemaakt belicht de relatie tussen

de Gnosis en het Hermetisme en de blijvende doorwerking van de Gnosis op geschriften van een hermetische signatuur. Joost Ritman, de stichter van de Bibliotheca Philosophica Hermetica formuleert het als volgt in zijn voorwoord bij de catalogus: ‘Thans stellen steeds meer mensen zich de klassieke vraag van de gnosticus: “Waar kom ik vandaan, waarom ben ik hier, wat is de bestemming, het doel van het mens-zijn?”’, De bijna 50 werken die in deze catalogus worden belicht dateren in hoofdzaak uit de 16e en 17e eeuw.  De beschrijvingen verklaren op verhelderende wijze de relatie met de hermetische traditie en bieden daarnaast een korte karakterisering van ieder werk.

Trefwoorden: Gnosis, Hermetische filosofie, Platonisme, alchemie en mystiek.

Product Details

Year of Publication 1990
Number of Pages 88
Publisher In de Pelikaan
Language Dutch
Cover Softcover
E-book Available English, French
Available in Other Languages French