De Graal - Tussen heidense en christelijke erfenis

  • Sale
  • Regular price 25.00€
Tax included.


De Graal
Tussen heidense en christelijke erfenis

Author: Koenraad Logghe

Wie kent de boeiende verhalen van Koning Arthur en de Ridders van de Ronde tafel niet?Ongetwijfeld heb je al van Merlijn de Tovenaar gehoord, of van Gawain, Guinevere, Perceval… Dan is er ook nog de Graal, het middeleeuwse mysterie bij uitstek! Heel wat onderzoekers beten er hun tanden op stuk. Want talrijk zijn de doodlopende pistes in het labyrint van het Graalonderzoek. In De Graal: tussen heidense en christelijke erfenis symbolen, historische referenties en literaire structuren. Daarbij maakt hij je wegwijs in de recentste ontwikkelingen van het Graaldossier.
De queeste begint bij het schaakbord, een knipoogje naar het Middelnederlandse manuscript De jeeste van Walewein en het Schaakbord. Achtereenvolgend worden de functie en betekenis van de stukken doorlicht: de koning (Arthur), de koningin (Guinevere), de geestelijke (Merlijn), de ridders (Walewein, Key, Perceval), de burcht (Mont Salvaesche), kortom de ganse hofhouding (Massenie du Graal).

Hierdoor wordt het belang van de mythe in de Middeleeuwen als politiek propagandamiddel steeds duidelijker. Historische gebeurtenissen, zoals de zo belangrijke Investituurstrijd, komen vanuit dit gezichtspunt in een volkomen nieuw daglicht te staan. Ook de literaire structuren hebben ons veel te vertellen: zijn de Graallegenden wel ècht christelijk? Waarom merken we dan zoveel frappante gelijkenissen met de Keltische, Noorse, Scythische, Perzische, Indische en gnostieke mythen?

Wellicht is de intellectuele rol van de ridderorden tijdens de Kruistochten veel groter dan we tot nu toe durfden aan te nemen. En misschien is er uiteindelijk toch, via het Midden-Oosten, een link met de Katharen!

Koenraad LOGGHE (º1963) is gespecialiseerd in de vergelijkende godsdienstwetenschappen van de Indo-europese volkeren.

Als essayist verzorgde hij in diverse tijdschriften in binnen- en buitenland tal van studies, gaande van esoterie over godsdienstonderzoek naar volkskunde. In 1992 verscheen een eerste boek, Tussen Hamer en Staf - Voorchristelijke symboliek in de Nederlanden en elders in Europa (Brepols).

Voorliggend werk, De Graal: tussen heidense en christelijke erfenis, vergde vier jaar van intensieve studie waarbij zo’n 89 middeleeuwse bronnen werden doorgenomen. Het is een boeiend naslagwerk en leesboek dat niet mag ontbreken in je huisbibliotheek!

Keywords: Arthurian romances, Grail tradition, medieval manuscripts 

Product Details

Year of Publication 1997
Number of Pages 679
Publisher Logghe
Language Dutch
Cover Softcover
E-book Available No
Available in Other Languages No