De Brieven van Marsilio Ficino - deel I

  • Sale
  • Regular price 25.50€
  • 1 available
Tax included.


De Brieven van Marsilio Ficino

Voor Ficino, grote inspirator van de Italiaanse Renaissance, was de onsterfelijkheid en goddelijkheid van de ziel de basis van de waardigheid van de mens, wiens vervulling ligt in de terugkeer tot zijn bron. Marsilio Ficino (1433-1499) gaf het spirituele en intellectuele denken een sterke impuls. In zijn brieven ontmoeten we de liefde en de aandacht die hij naar iedereen uitstraalde. Meer dan aan enig ander mens hebben wij het aan Ficino te danken dat de werken van Plato en andere door Plato geïnspireerde auteurs bekend werden onder een grote lezerskring, ook in latere eeuwen. De problemen waarmee de mensen in Italië gedurende de renaissance te kampen hadden, waren talrijk. Vergelijk het met de problemen die wij heden ten dage kennen. Grote delen van Europa werden vermalen tussen nieuwe politieke en sociale stromingen en het totale maatschappelijke en sociale leven dreigde in deze chaos ten onder te gaan. Velen die diep over dit alles nadachten, zochten in hun verwarring en onrust raad en ondersteuning bij Marsilio Ficino. En in zijn brieven gaf hij hun die raad, sprak hen moed in en vermaande ze, als hij het nodig vond. Door de grote wijsheid die zijn brieven uitstralen heeft hij niet alleen in zijn tijd, maar ook nu nog, vele grote geesten in het westen beïnvloed.

Product Details

Year of Publication 2008
Number of Pages 252
Publisher Rozekruis Pers
Language Dutch
Cover Hardcover
E-book Available No
Available in Other Languages No
ISBN 9789067321013