Corpus Hermeticum

  • Sale
  • Regular price 15.00€
Tax included.


Corpus Hermeticum

Vertaald en ingeleid door Roelof van den Broek en Gilles Quispel

Pimander. Texts and studies published by the Bibliotheca Philosophica Hermetica 2

Het Corpus Hermeticum bestaat uit zeventien teksten die in de eerste eeuwen van onze jaartelling, waarschijnlijk in Alexandrië, werden vastgelegd. Ze hadden als doel de lezer inzicht te geven in de werkelijkheid achter de zichtbare werkelijkheid en hem via kennis van de kosmos en zichzelf opvoeren tot een intuïtieve godskennis en een persoonlijke, directe godservaring. Uitgangspunt van het hermetische denken is dat er een onverbrekelijke samenhang bestaat tussen God, kosmos en mens. Een typerende uitspraak uit het Corpus Hermeticum, waarvan de teksten meestal in dialoogvorm zijn geschreven, is: ‘U bent alles wat ik ben, u bent alles wat ik doe, u bent alles wat ik zeg!’

De eerste Nederlandse vertaling van het Corpus Hermeticum, rond 1580, bleef onuitgegeven; de twee volgende werden gemaakt in de eerste helft van de 17e eeuw, door Gerrit Pietersz Schagen en door Abraham Willemsz van Beyerland. Deze moderne Nederlandse vertaling met uitgebreide inleiding en commentaar legt de nadruk op de talrijke parallellen met de papyrusteksten die in 1945 in Egypte bij Nag Hammadi werden gevonden.

Trefwoorden: Hermetisme, Nag Hammadi, gnosis, Platonisme, Stoa

English summary: Translation of the seventeen treatises of the Corpus Hermeticum. Both the introduction and commentary devote special attention to the numerous parallels with the Gnostic texts found near Nag Hammadi in Egypt.

Product Details

Year of Publication 2003
Number of Pages 206
Publisher In de Pelikaan
Language Dutch
Cover Hardback
E-book Available No
Available in Other Languages No
ISBN 9789071608094