Abraham Willemsz van Beyerland

  • Sale
  • Regular price 2.50€
Tax included.


Abraham Willemsz van Beyerland
Jacob Böhme en het Nederlandse Hermetisme in de 17e eeuw

Auteur: Frank van Lamoen

De motor achter de verspreiding van het gedachtegoed van de Duitse mysticus en visionair Jacob Böhme in de Nederlandse Republiek was de Amsterdamse koopman Abraham Willemsz van Beyerland. Hij vertaalde de meeste van zijn werken in het Nederlands, waarvoor hij probeerde zo veel mogelijk afschriften – en het liefst nog autografen – van Böhme’s werken te bemachtigen. Hij bekostigde ook de publicatie van de Nederlandse vertalingen – die voor een deel ook de basis zouden vormen voor Engelse edities vanaf het midden van de 17e eeuw. Er werd in thuisland Duitsland zelfs door aanhangers geklaagd dat de werken van de grote meester, die tijdens zijn leven een publicatieverbod opgelegd had gekregen – eerder te lezen waren in het buitenland dan in het eigen land.

Frank van Lamoen bespreekt in de inleiding van deze kleine catalogus niet alleen Van Beyerlands vertaalactiviteiten maar ook de vijandige reacties van de kant van de orthodoxe geestelijken, en de moeite die Böhme’s aanhangers zich getroostten om diens werk verspreid te krijgen.

Trefwoorden: mystiek, Jacob Böhme, Abraham Willemsz van Beyerland, censuur

English summary: Exhibition catalogue focusing on the Amsterdam maecenas Abraham van Beyerland, the driving force behind the propagation of Böhme’s ideas in the Dutch Republic in the second half of the 17th century.

Product Details

Year of Publication 1986
Number of Pages 39
Publisher In de Pelikaan
Language Dutch
Cover Paperback
E-book Available No
Available in Other Languages No
ISBN 9789071608018