Geef vrijelijk wat vrijelijk ontvangen is - deel II

  • Sale
  • Regular price 18.00€
  • 2 available
Tax included.


Geef vrijelijk wat vrijelijk ontvangen is 

Marsilio Ficino

Deel II van de brieven, die Ficino (1433-1499) schreef aan zijn vrienden. Een wijs en warmvoelend mens geeft raad: iedere brief is individueel gericht maar is tevens voor de mensheid geschreven. “Geef vrijelijk, wat vrijelijk ontvangen werd” is de ondertitel van het tweede deel van de brievenverzameling van de Italiaanse geleerde die Plato en het Corpus Hermeticum bekend maakte aan de Europese Renaissance-mens. “Gelukkig leven is, zich verheugen over de waarheid; deze echte vreugde over de waarheid is het geluk zelf … absolute waarheid is in zichzelf het licht Gods. De waarheid der dingen is de afglans van God die ze in zich dragen…” (Brief 20). Ficino schreef vele brieven aan zijn vrienden: kunstenaars, theologen, geleerden en staatslieden. Iedere brief is individueel, maar tegelijk voor de mensheid geschreven. Het doel is steeds de leifde voor de waarheid in de mens te doen ontsteken en de menselijke geest te openen voor het zoeken naar de waarheid.
“… het menselijke geluk is inderdaad bedrieglijk en een hindernis voor het ware geluk (…) wij willen dus met alle kracht die ons geschonken werd en door het oneindig Goede instand gehouden wordt, dit oneindig goede volgen, en niet alleen omdat het nooit vergaat en het totale universum van zijn onmetelijke kracht vervuld is, maar omdat het zich ook inspant om een ieder tegemoet te komen die zich wegschenkt aan het Goede (…) zo leidt het Goede door zijn eigen kracht en wijsheid allen die op weg zijn, en brengt ieder die volhoudt tot zijn uiteindelijke doel.” (uit brief 2)

Product Details

Year of Publication 2019
Number of Pages 137
Publisher Rozekruis Pers
Language Dutch
Cover Hardback
E-Book Available No
Available in Other Languages No
ISBN 9789067321679