De Vuurgloed van de Ontstijging

  • Sale
  • Regular price 29.50€
  • 1 available
Tax included.


De Vuurgloed van de Ontstijging

Auteur: Peter Huijs

Een beschouwing over het leven en werk van Z.W. Leene in drie delen door Peter Huijs.
I Het Bloedzegel van Christiaan rozenkruis
II De Vuurgloed van de Ontstijging
III Het rituaal van de rozenkruisers  
Evenals wij erkennen dat veel voortreffelijke geesten door hun overleggingen veel tot de toekomstige hervorming hebben bijgedragen, matigen wij ons geenszins aan dat alleen aan ons een zo geweldige taak ten deel zou zijn gevallen. Maar uit de geest van Christus, onze verlosser, getuigen wij dat eerder stenen zich zullen aanbieden dan dat het zou ontbreken aan uitvoerders van Gods raadsbesluit.' Confessio Fraternitatis, 1615
Aspiratie' en 'vriendschap' – twee woorden die het leven en het werk kenmerken van Z.W. Leene, de man en geestelijke pionier aan wie dit boek is gewijd. begrippen die hij uitdroeg in een absoluut zelfvergeten dienen aan een bewust ervaren opdracht. De Vuurgloed van de Ontstijging is te beschouwen als een ouverture op Geroepen door het Wereldhart, de geschiedenis van de Geestesschool van het Gouden Rozenkruis. Een ouverture stipt alle thema's aan die in een muziekstuk voorbijkomen; en zo licht dit boek alle thema's van zielenontwikkeling uit, met woorden en gedachten die geladen zijn met vurige energie en met de eenvoud van uitdrukking, waarmee Z.W. Leene zijn toehoorders verbond met hun eigen spirituele potentieel. Thema's die zich in latere jaren uitgebreid in de Geestesschool konden ontvouwen, en nu als een zevenvoudige ontwikkeling naar nieuw en hoger bewustzijn, in het veld van de Mysterieschool van het Rozenkruis voor iedereen toegankelijk zijn. Aspiratie is wat de enkeling meebrengt. In alles blijkt 'vriendschap' evenwel het sleutelwoord voor geestelijke verbondenheid. Vriendschap voor elkaar, maar ook een vriendschappelijke welgezindheid voor allen, die het grote werk van de zevenvoudige wereldbroederschap naderen. Dit is het verslag van het vuur, de geestelijke verbondenheid en de eensgezinde vriendschap tussen Z.W. Leene, Jan Leene en Cor Damme, waardoor de wereld van het Licht een nieuw mandaat, een nieuwe dageraad van de Broederschap van het Rozenkruis, als een nieuwe geboorte aan de samenleving kon schenken.
De auteur (1951, Tegelen) is kunsthistoricus en publiceerde in 2000 Gnosis - Stromen van Licht, over de verspreiding van de Gnosis in Europa. in 2006 verscheen Volmaakt Licht, essays over de wetenschap van de ziel. Zijn boek Geroepen door het wereldhart beschrijft van binnenuit de geschiedenis en de weg van het moderne rozenkruis, het Lectorium Rosicrucianum. In De vuurgloed van de ontstijging neemt hij de lezer mee naar de sprankeling en de vurige aspiratie van het begin van het werk in Nederland, de periode van Z.W.. (Wim) Leene, Jan Leene en Cor Damme.

Product Details

Year of Publication 2012
Number of Pages 296
Publisher Rozekruis Pers
Language Dutch
Cover Hardback
E-Book Available No
Available in Other Languages No
ISBN 9789067324199