400 jaar Rozenkruis - De Taal van Aquarius

  • Sale
  • Regular price 9.95€
  • 1 available
Tax included.


400 jaar Rozenkruis
De Taal van Aquarius

Auteur: Peter Huijs

Zowel de klassieke Rozenkruisers (in hun Confessio uit 1604) als de moderne Rozenkruisers anno 2004 kunnen beschouwd worden als verkondigers van de Aquarius-impuls. Het is de Roep tot innerlijke vernieuwing waaraan de mens moet gaan beantwoorden. De Waterman, de figuur die zijn kruik leeg giet, staat symbool voor het levende water, de nieuwe, dynamische energie die in de atmosfeer wordt uitgestort en die bestemd is voor een innerlijke revolutie van de mens. De Aquarius-impuls moet leiden tot bewustwording van de plaats die de mens in de schepping inneemt, en tot het inzicht in de universele grootheid van de mens als afspiegeling van de Ene Geest, de Al-Goede.

Begin 17e eeuw blikte de mens voor het eerst in een oneindig universum en werd zich daarvan bewust. Hij richtte zijn aandacht van de aarde naar het heelal. Bij deze bewustzijnsomwenteling knoopte de Broederschap van het Rozenkruis aan: zij zag de mogelijkheid het universele leven van een geheel andere bestaansorde bekend te maken. Nieuwe verschijnselen aan het firmament verklaarde zij als 'tekenen van Gods raad'. Zij bouwde het geestelijke Tehuis Sancti Spiritus en toonde de weg van het innerlijke veranderingsproces in haar Alchemische Bruiloft van Christiaan Rozenkruis.

En nu, 400 jaar later, beschikt ook het moderne Rozenkruis over een geestelijk, levend Lichaam, waarbinnen de transfiguratie van ziel en geest bekroond kan worden.
Op de openbarende kracht van Aquarius móet ieder mens reageren. Reageert de mens met het ik, dan leidt dat tot een vergroting van het ego met alle ellende vandien. Luistert de mens naar de roepstem van de geestelijke essentie, dan gaat hij de weg van de roos en het kruis.

Product Details

Year of Publication 2004
Number of Pages 55
Publisher Rozekruis Pers
Language Dutch
Cover Paperback
E-book Available No
Available in Other Languages No
ISBN 9789067323093